Young Persons Advisor / Cynghorydd Pobl Ifanc

5 days left

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Grade F, SCP 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.
Posted
13 Sep 2017
Expires
28 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Young Persons Advisor / Cynghorydd Pobl Ifanc

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CS-FPT009

Grade F, SCP 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.

Gradd F, PCG 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.

Service/ Gwasanaeth:

Children and Young Peoples Services

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Location/ Lleoliad: Docks Office/Swyddfa'r Dociau

Permanent / Temporary

Parhaol / Dros Dro   

Permanent/ Parhaol

                     

Closing Date/ Dyddiad cau: 28.09.17  17:00

           

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Monday - Friday / 37 hours per week

Dydd Llun i ddydd Gwener, 37 awr yr wythnos

 

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

To provide advice and support to young people between the ages of 16-25 who are leaving or have left care, which includes needs assessments, intervention, pathway planning and review, within the framework of the Children Act 1989, Children (Leaving Care) Act 2000 and Social Services and Wellbeing Act 2014.

Cynnig cyngor a chymorth i bobl ifanc rhwng 16-25 sydd yn neu wedi gadael gofal yn cynnwys gydag asesiadau anghenion, ymyrraeth, cynllunio ac adolygu llwybr o fewn fframwaith Deddf Plant 1989 a Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Amanda Gardner 01446 704212